Køb Internet Radio her - Stort Udvalg & Hurtig Levering (2023)

Hvilken radio skal jeg vælge?

Se vores korte og informative video herunder, så du kan få et større indblik i dab+ samt internet radioer.

Internet radio - tusindvis af radiostationer verden over

Her på siden finder du det komplette udvalg af internet radioer, som giver dig mulighed for at lytte til tusindvis af radiostationer fra hele verden, via WiFi.

Der findes op mod 25.000 radiokanaler verden over, som sender via internettet og det er netop disse radiostationer, du kan lytte til med en internet radio.

Internet radio kaldes også ofte for en webradio eller en WiFi radio, og med denne kan du opfange stationer som sender via streaming, i stedet for de mere traditionelle FM frekvenser eller DAB+ signaler.

Hvis du er i tvivl om du skal vælge en Internet radio eller en DAB radio, så læs med herunder, hvor vi vil forsøge at give dig lidt mere viden om internet radio.

7 ting du skal vide når du kigger efter internet radio

Når du skal ud og finde en ny radio, så er der grundlæggende 3 typer af radioer på markedet, nemlig FM radio, DAB+ radio og Internet radio.

Hvor du måske allerede kender FM og DAB+, så er internet radio for mange et ukendt territorium og det vil vi herunder forsøge at ændre på, derfor kan du her finde 7 ting du skal vide når du kigger efter en internet radio.

(Video) AKIHABARA: Japans popkulturhovedstad 🇯🇵

#1 - En verden af musik med internet radio

Internet radio, WiFi radio eller webradio, kært barn har mange navne, giver muligheden for at lytte til radiokanaler fra for eksempel:

 • Kina
 • Brasilien
 • Australien
 • USA
 • England
 • og mange andre steder

Internet radio fungerer nemlig lidt ligesom når du bruger din browser på computeren til at besøge en hjemmeside, her kan du også besøge hjemmesider i hele verden.

På samme måde kan du med en internet radio streame radiokanaler fra den anden side af jorden eller fra din lokale station.

Det eneste det kræver er at du har din internet radio, en fungerende WiFi forbindelse og at den radiokanal du ønsker at lytte til streamer deres kanal.

Udvalget i online radiokanaler er nærmest eksploderet og udvalget har aldrig været større, og det vokser dag for dag.

Du finder ofte radiokanaler som kun sender online, og det er muligt at finde tusindvis af kanaler, som for eksempel ikke afbrydes af reklamer, der er dedikeret til en meget specifik musikgenre eller er rene debat kanaler.

Med andre ord er der uanede muligheder for at finde en radiostation, der streamer lige præcis det indhold du gerne vil lytte til, på det sprog som du foretrækker.

#2 - DAB+ vs Internet radio

Du kan måske fristes til at tro at en DAB+ radio er det samme som en internet radio, men det er det ikke, for hvor en Internet radio fungerer ved at streame radiostationen, så fungerer DAB+ radioen ved at opfange digitale signaler via en antenne.

DAB+ radioen minder altså mere om den klassiske FM radio, i måden den fungerer på, den har ofte en antenne og hvor FM radioen opfanger frekvenser, fange DAB+ radioen blot digitale antenne signaler.

(Video) WiFi mobilt bredbånd på et båd - 52

Internet radioen har ikke en antenne, men kræver derimod en fungerende WiFi forbindelse, så den kan streame signalerne fra internettet.

En anden stor forskel på DAB+ og internet radio er at en DAB+ radio kun kan opfange signaler fra Danmark og danske DAB-stationer, det vil sige at DAB+ signalet er geografisk begrænset og samtidig så kan signalet ikke gå begge veje.

Internet radioen er ikke begrænset geografisk og her kan signalet gå begge veje.

DAB+ radioer er dog mere taknemmelige i forhold til placering, forstået på den måde at du kan tage din DAB+ radio med til stranden, hvor den stadig vil kunne få signal, hvorimod en internet radio er nødt til at have en WiFi forbindelse, for at kunne streame radio.

WiFi udfordringen kan dog ofte løses med at dele din smartphones internet med internet radioen.

#3 - UPnP eller DLNA teknologi i internet radio

Når du kigger efter en internet radio, vil du ofte støde på benævnelsen UPnP og DLNA, men hvis ikke du er meget vidende omkring radioer er det ikke sikkert du ved hvad dette betyder, derfor får du her en kort forklaring.

UPnP

UPnP står for Universal Plug and Play, og det er en teknologi der betyder at enheder på det samme lokale netværk kan finde hinanden og forbindes via stardiserede internet protokoller.

Enheder der kan forbindes kan for eksempel være højttalere, printere og computere.

(Video) 7 største løgne om logning

UPnP gør det derfor meget let at forbinde nye enheder via WiFi.

DLNA

DLNA er helt basalt en teknologi der gør det muligt at streame lyd mellem enheder, og det er en relativt ny teknologi, der betyder du kan sende indhold til en anden enhed på samme lokale netværk, men uden at indholdet gemmes på enhederne.

DLNA står for Digital Living Network Alliance og er efterhånden understøttet på langt de fleste nyere enheder.

Du kender måske allerede teknologien under andre navne, som for eksempel:

 • AllShare fra Samsung
 • SmartShare fra LG
 • SimpleShare fra Philips
 • Airplay fra Apple

Teknologien er den samme uanset navnet og den ene af ovenstående kan hverken mere eller mindre end den anden.

#4 - Lydformater for internet radio

Internet radioer understøtter oftest en masse forskellige lydformater, og for at du bedre kan finde rundt i disse får du her en kort beskrivelse af formaterne.

 • MP3 - Lyd format, med speciel kompression af filen, som bevarer originalens lydkvalitet, men er en irreversibel komprimering af lydfilen.
 • WMA - står for Windows Media Audio og er standard for Windows Media Player softwaren.
 • AAC - står for Advanced Audio Coding og er afløseren for MP3, som giver en bedre lyd men med den samme bitrate.
 • AAC+ - en mere avanceret form af AAC
 • FLAC - står for Free Lossless Audio Codec og er et kompressionsformat, hvor du ikke mister information, som for eksempel ved MP3.

#5 - Design og udformning af internet radio

Internet radioer er endnu ikke så udbredt som for eksempel DAB+ og FM radioer, og det betyder at der er færre modeller på markedet, der kommer dog løbende nye til.

DAB+ radioen fås i utallige designs og materialer, men Internet radioen er endnu ikke fremstillet i for eksempel retrodesign og udvalget i materialer er også lidt begrænset.

(Video) ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ с ALIEXPRESS 2023 ШТРАФ и ТЮРЬМА ЛЕГКО!

Internet radioen er dog mere end blot design og mange af modellerne har meget gode anmeldelser, samtidig fylder internet radioer ofte ikke så meget.

Udvalget rent designmæssigt er stadig lidt begrænset når vi kigger på internet radio, men da denne radiotype bliver mere og mere populær, vil udvalget løbende blive udvidet.

#6 - DAB+ i en internet radio?

Internet radioer har ofte også DAB+ funktion, så du altså ikke nødvendigvis behøver at vælge mellem den ene eller den anden, men det omvendt scenarie er sjældent gældende.

Det er meget sjældent at en DAB+ radio har indbygget internet radio, men det forekommer, ligesom det også er muligt at finde en god internet radio i kombination med FM radio, og med mange af de funktioner du kender, som for eksempel Clock-radio, Bluetooth mm.

Det vil sige at med en internet radio, kan du få det bedste fra flere verdener i mere end én forstand, musik og podcasts fra hele verden, samtidig med de bedste DAB+ kanaler kombineres med internet radioens mange muligheder.

#7 - Pris og kvalitet

Pris og kvalitet hænger sammen også når det handler om internet radio, selv om de fleste internet radioer er i en rigtig god kvalitet, så afspejler kvaliteten sig ofte i lyden fra radioen.

Lydkvaliteten er ofte mindre rummelig og bred i en billigere radio, fordi materialerne ikke tillader den samme klang.

Men derfor kan en billigere radio stadig tjene formålet og levere en god lyd, til værkstedet, køkkenet eller i haven.

Generelt set så er en internet radio lidt dyrere end en DAB+ radio, men da du ofte kan finde kombinationer af de to funktioner, så er der altså en hel del flere muligheder i forhold til udvalget af radiostationer i en internet radio.

(Video) The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy

Videos

1. Ep 107 - Har vi brug for pistolbeslag på vores båd? #bådrestaurering
(Ship Happens)
2. Power Lead Generator Review 🔥 DON'T BUY YET 🔥 Without My Case Study And Custom Bonuses
(freelancellc)
3. SANDHEDEN om at leve i et KOMMUNISTISK land som CUBA
(Hildina)
4. Bag rattet | Mustang Mach-E
(Ford News Europe)
5. Learn 414 COMMON COLLOCATIONS in English Used By Native English Speakers in Daily Conversations
(Club James Studios - English Speaking Videos)
6. Squatters - (A Sitcom) Ep.2 Deceased Dinners | Foil Arms and Hog
(Foil Arms and Hog)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 02/12/2023

Views: 6040

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.